czwartek, 18 kwietnia 2019

Pop Iwan – pasmo Czarnohory - 2022 m n.p.m.Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – dawne polskie obserwatorium astronomiczne, potocznie nazywane „Białym Słoniem”